image
image

Sık Sorulan Sorular

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan Tasarım Fabrikası’nın Birinci Nesil Genç Yaratıcı programı Ekim 2022 tarihinde başlayarak Haziran 2023 tarihinde sonlanacaktır.
Başta İstanbul Kültür Üniversitesinin Yaratıcı Endüstrilere yönelik eğitim veren bölüm ve programlarında eğitim görenler olmak üzere İstanbul’da yer alan diğer üniversitelerin Önlisans 1. ve 2. sınıf, Lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri, ve 29 yaşını geçmemiş gençler katılabilir.
Tasarım Fabrikası her yeni eğitim/öğretim yılında Yaratıcı Endüstrilere yönelik genel çağrılar, tematik çağrılar ile birlikte işbirliği yaptığı Profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik spesifik çağrılar ile öğrencilere Çıraklık ve Girişimcilik kapılarını açacaktır.
Etkinlik takviminde ilan edilen etkinlikler Birinci Nesil Genç Yaratıcılar çağrısına başvuru yapan, mülakatlarda başarılı bulunarak 100 öğrenciden biri olmaya hak kazanan öğrencilere ve projeye dahil olan Profesyonellere açıktır.
Tasarım Fabrikası proje kapsamında olmayan diğer öğrencilerin de katılımına açık etkinlik, eğitim, seminer ve workshop planlamaları yapmaktadır. İletişim kanallarından veya web sitesinden duyuruları paylaşılacak olan bu faaliyetlere dileyen herkes katılabilecektir. Kontenjanlı faaliyetlere katılım önceliği Yaratıcı Endüstriler Kulübü üyesi öğrencilere verilecektir.
Tasarım Fabrikası herkese açık etkinlikler dışında proje üyelerinin (Genç Yaratıcılar ve Profesyoneller) kullanımına açıktır. Üyelerin kullanımı Rezervasyon sekmesinden alacakları randevular ve Ortak Alan Sorumlusunun yönlendirmesi ile yapılacaktır. Bununla birlikte, proje dışındaki öğrenci, akademisyen ve firma kullanımları ekibimizle iletişime geçilerek ayrı olarak planlanabilecektir.
Tasarım Fabrikası proje kapsamında yer alan Genç Yaratıcı ve Profesyoneller Ortak Çalışma Alanlarını, Tematik Çalışma Alanlarını, Brodcasting, AR/VR, Sanal Çekim Stüdyolarını ve 3 B Modelleme, Tasarım ve Baskı Laboratuvarı ile toplantı odasını herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecektir.
Tasarım Fabrikasının projesine dair detayları web sitesinden inceleyebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Fiziksel mekan konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde e-posta yoluyla bizlere ulaşarak “Tasarım Fabrikası Haftalık Tanıtım Turu” programına kayıt olabilirsiniz.
Ortak ve tematik çalışma alanları, gerek stüdyolarıyla “ortak çalışma alanı” konsepti içerisinde farklılaşmaktadır. Mekan kullanımının Profesyonellere ücretsiz sunulması, yüksek hızda internet, teknolojik donanım, üniversite çatısı altında olması, stüdyo ve atölyelerin kullanılabilmesi, çırak eşleşmesi ile iş gücü desteğinin verilmesi ve farklı disiplinlerden profesyonellerin birlikte aynı mekanda çalışabilmesi gibi olanaklar Tasarım Fabrikasında yer almak için kolaylaştırıcı sebeplerdir.
Tasarım Fabrikasında yer alan kurum ve kişilerden :

• En az 1 öğrenci ile eşleşmesini ve belirledikleri program dahilinde bir araya gelerek işin inceliklerini öğretmelerini,

• Dönem sonunda eşleştikleri çıraklara staj veya istihdam olanaklarından yararlandırmalarını,

• Tasarım Fabrikasi akademisyenleri ve ekibi ile birlikte Genç Yaratıcılara yöneliK en az 1 eğitim/seminer, atölye çalışması düzenlemelerini bekliyoruz.

• 9 eğitim, 12 atölyeçalışması, 28 seminer ve 2 konferansa katılma, • Usta-Çırak ilişkisiyle bir profesyonel ile 1 eğitim/öğretim yılı boyunca çalışma,

• İnterdisipliner bir ortamda farklı sektörleri tanıma ve birlikte proje/iş geliştirme,

• Kendi girişimini kurma, yatırımcı bulma,

• Ağ oluşturma, sosyal ve profesyonel çevreyi genişletme,

• 7/24 açık bir alanda dilediği zaman çalışma ve üretme,

• Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji gibi disiplinleri öğrenme,

• Yaratıcı Endüstriler için İngilizce seviyesini ilerletme

gibi olanakların tümü Genç Yaratıcılara sunulmaktadır.

Tasarım Fabrikası’na dahil olan İstanbul ili sınırlarındaki üniversitelerin önlisans 1 ve 2. sınıf, lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencisi ve 29 yaşını geçmemiş mezunları ifade eder.
Tasarım Fabrikası’na başvuran, mülakatlarda başarılı olan ve projeye dahil olmaya hak kazanan, bir profesyonel ile eşleşerek usta/çırak ilişkisiyle proje boyunca çalışacak ve faaliyetlere katılacak olan 50 öğrenciyi/mezunu ifade eder.
Tasarım Fabrikası’na başvuran, mülakatlardan başarılı olan ve projeye dahil olmaya hak kazanan, bir girişim fikri ve girişimcilik isteği olan, faaliyetlere katılacak olan 50 öğrenci/mezunu ifade eder.
Yaratıcı Endüstriler alanında faaliyet gösteren, firma, startup veya kendi hesabına bağımsız çalışan kişileri İfade eder.
Yaratıcı endüstriler, bireysel yaratıcılık, yetenek ve beceriye dayanan, toplumlarda zenginlik ve iş olanakları potansiyeli oluşturan, yeni iş alanları yaratan, yenilikler üreterek bir girişimcilik modeli sunan ve ekonomik büyümeyi hızlandırıcı sektörler olarak tanımlanmaktadır.

Yaratıcı endüstriler bazı önemli sektörlerden meydana gelmektedir.

Günümüzde fikri mülkiyete dayalı yaratıcı üretimlerin ve ticaretin tümünün bir arada anıldığı kavram “yaratıcı endüstriler” olarak adlandırılmaktadır. Fikri haklarla ilgili hukuki düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık gösterse de bu endüstrilerin içinde bu haklara tabii bulunan edebiyat, dizi, film ve sinema, müzik ve ses kayıtları, baskı ve matbaa, multimedya, zanaatlar, dijital tasarım dahil olmak üzere tasarım mesleklerinin tümü (bilgisayar bilimleri, oyun, yazılım, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarım, moda tasarımı vb.), plastik sanatlar, reklam alanları ve bunlarla ilgili tüm ticari faaliyetler yer almaktadır.

Yaratıcı endüstriler, tüm faaliyetleri insan yaratıcılığına dayalı entelektüel ürünler ve kültürel değerler üretmeye yönelik olan ve aynı zamanda ekonomik bir süreci teşvik eden bir dizi özerk sektördür. Sanat, kültür, iş ve teknoloji arasında bir köprü oluşturur.

Dünyanın dört bir yanındaki ekonomistler, hükümetler, özel şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yaratıcı endüstrilerin bir iş, zenginlik ve kültürel katılım üreticisi olarak önemini giderek daha fazla kabul ediyor. Yaratıcı anlamda ve ekonomik çeşitlendirme yaklaşımı olarak girişimcilik kültürüne bu kadar odaklanılması tesadüf değildir. Örneğin 'Made in China 2025', Çin'de üretimde yeniliği artırmak için tasarlanmış 10 yıllık iddialı bir hükümet planıdır. Çin hükümetinin desteği ve pazar bilgisi (Çin, faydacı ürünlerden üst düzey yüksek katma değerli teknolojiye kadar her şeyi üretiyor) yabancı şirketlerin ürünlerini yapmaktan kendi markalarını ve yeniliklerini geliştirmeye doğru bir dönüşüme öncülük etmektedir. Yaratıcı endüstri ile birlikte artık 'Made in China' değil, bundan böyle 'Created in China' olmayı hedeflemektedir.

Yaratıcılık son yıllarda en çok aranan yetenek olmuştur. İnsanların daha sorunsuz ve kolay yaşayabilmeleri için ihtiyaçlarını, sınırlı olan kaynakları iyi kullanarak ve koruyarak gidermesi gerekmektedir. İhtiyaçları karşılamaya yönelik fayda sağlayan mal ve hizmetlerin bulunması, bunların üretim ve dağıtımı için her zaman insanların yaratıcılıklarına gerek duyulmuştur. Hatta son yıllarda rekabetin küresel boyut kazanmasıyla rekabet üstü değer elde edebilmek için yaratıcılık aranır olmuştur. Bu özelliği ile yaratıcılık; yeni bir girişim doğarken özgün iş fikirleri bulmada, yaşamını sürdürmeye ve büyümeye çalışan girişimlerin tüm fonksiyonlarında eskiye göre daha sık kullanılan bir strateji olmuştur.

Yeni iş fikri, yeni kurulacak bir girişim için olabileceği gibi daha önce kurulmuş ve hâlen çalışan bir işletme için de geçerlidir. Dolayısıyla yaratıcılık olmadan yenilikçilik, yaratıcılık ve yenilikçilik olmadan da girişimcilik olmaz. Özgür ve yaratıcı süreçlerden geçen, bireyselden çok iş birliği içinde oluşan fikirler daha değerli olacak. En iyi fikir en çok fikirden çıkacak. Onun için tüm girişimler önce en çok fikre ulaşacaklar daha sonra da içinden en iyisini seçeceklerdir.

Yaratıcı girişimci, genellikle bir işletme bünyesinde veya freelancer olarak çalışan, geçimini sağlamak adına yaratıcılığını ya da entelektüel bilgi ve becerilerini kullanan kişiyi ifade eder. Yaratıcı girişimcilik, genellikle imalata ve endüstriyel ürünlere odaklanması bakımından geleneksel girişimcilikten ayrılır.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile kurulmuştur. Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık 2009’da uzman ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir. (https://www.istka.org.tr/kurumsal/hakkimizda/)